Tlf. Lars: 90 88 04 80 - Tlf. Hans: 90 64 19 03
Adresse: Post Boks 114
1333 Kolsås

Besøksadresse: Rudsletta 90
1351 Rud

http://www.mesterhus.no www.be.no http://www.mesterbrev.no http://www.ffv.no http://www.byggmesterforbundet.no
Kompetanse og kvalitet er noe som vi er opptatt av i Olsen og Lindahl AS.
Derfor tilstreber vi å holde oss oppdaterte på nye produkter og regler som kommer innenfor vårt fagfelt.

Vi er også nøye med hvem vi velger som våre underleverandører og samarbeidspartnere.

Vi har som målsetning å levere kvalitet og service i alle ledd...

Vår faglige ledelse består av Lars Olsen og Hans Lindahl.
Begge to har Mesterbrev og lang erfaring innenfor tømrerfaget.

Kompetanse
ss