Tlf. Lars: 90 88 04 80 - Tlf. Hans: 90 64 19 03
Adresse: Post Boks 114
1333 Kolsås

Besøksadresse: Rudsletta 90
1351 Rud

http://www.mesterhus.no www.be.no http://www.mesterbrev.no http://www.ffv.no http://www.byggmesterforbundet.no
Byggmestrene Olsen og Lindahl AS ble etablert i 2003 og har 9 ansatte.
Vi er lokalisert i Rudsletta 90, 1351 Rud i Bærum kommune.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett og er tilsluttet Mesterhus Norge og Byggmesterforbundet
Vi er medeiere i Mesterhus Asker og Bærum og Mesterhus Oslo Eiendom AS.

Årlig bygger vi 4 – 6 eneboliger.

Mesterhus er huset som bygges av din lokale byggmester og har en lang rekke fornøyde kunder i porteføljen. Grunntanken er å bygge kvalitetshus, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen. På vår referanseside finner du noen eksempler på hus vi har bygget.
Vi ordner hele byggeprosessen fra byggesøknad til overlevering, med koordinering av rørlegger, elektriker og andre underleverandører.
Ta gjerne kontakt, enten via tlf, post eller e-post med en av våre konsulenter i Mesterhus Asker og Bærum hvis du har byggeplaner.

Om oss
ss